پروژه ها

 

ساخت و نصب قطعات اکسترنال مربوط به برج های فرآیندی پتروشیمی توسعه صنعت لاوان 
پروژه لاوان پروژه لاوان پروژه لاوان پروژه لاوان

 

 نصب سوله های صنعتی مربوط به انبار های واحد تعمیرات فولاد نیریز
پروژه تبریز پروژه تبریز

 

 نصب سازه های فلزی مربوط به واحد اوره پتروشیمی پردیس فاز سوم ( به وزن 2600 تن )
پروژه پردیس پروژه پردیس


 

 تصاویر نصب سازه های فلزی (Derrick Structure) مربوط به فلرهای HP و LP یادآوران اهواز
پروژه یادآوران پروژه یادآوران پروژه یادآوران پروژه یادآوران

 

نصب سازه های فلزی (Derrick Structure) مربوط به فلرهای HP و LP فاز 12 پارس جنوبی  
پروژه فاز 12 پروژه فاز 12 پروژه فاز 12 پروژه فاز 12
  ساخت و نصب گالری های فولاد هرمزگان
پروژه فولاد پروژه فولاد پروژه فولاد پروژه فولاد

 

  • دمونتاز سازه های اکسترنال و Pipe Rack پتروشیمی بوعلی سینا مربوط به برج T-8001
  • ساخت و نصب قطعات اکسترنال و لدرپلتفرم برج های پالایشگاهی و تجهیزات تحت فشار در پروژه پالایشگاه بندر عباس
  • ساخت و نصب اکستراچر  و قطعات فلزی فولاد مبارکه اصفهان ( پروژه شهید خرازی ) به وزن 3600 تن
  • ساخت قطعات سازه های فلزی پروژه های فولاد نطنز ، فولاد خوزستان ، ...